FANDOM


Co to má být?

Jsou to normální durové stupnice, akorát se hrají všechny tóny s #. Například stupnice C-gudz by byla:

Cis, Dis, Eis, Fis, Gis, Ais, His, Cis

Jak funguje předznamenání?

Jak známo, stupnice D-dur má 2 #: Fis, Cis.

Stupnice D-gudz by měla 2 odrážky z tónů Fis, Cis na F, C:

Dis, Eis, F, Gis, Ais, His, C, Dis